top img small

Szkolenie z chromatografii cieczowej (HPLC z detektorem UV/Vis oraz jonowej IC z detektorem konduktometrycznym) - rekrutacja do 2.edycji trwa

Rozpoczynamy rekrutacjędo drugiej edycji szkolenia z zakresu chromatografii cieczowej!

Trzy dniowe szkolenie zostało przygotowane z myślą o ambitnych studentach i absolwentach kierunków chemicznych, biologicznych, medycznych chcących zapewnić sobie lepszy start na rynku pracy. Nasza wykwalifikowana kadra pomoże Ci podnieść kwalifikacje za pomocą części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem UV-Vis oraz chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną.

Termin szkolenia: 12.04.-14.04.2017roku
Koszt szkolenia: 1170,00 zł brutto. W cenę wliczone są: 

 • materiały szkoleniowe w formie papierowej;
 • przerwy kawowe;
 • świadectwo ukończenia szkolenia w języku polskim;
 • lunch.

Szkolenia odbywają się w małych grupach 5-7 osobowych. Dzięki temu wszyscy Uczestnicy mają możliwość bezpośredniej pracy z danym chromatografem. Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia pokoi w Twój Hostel Katowice przy ul. Klimczoka 7 w bliskim sąsiedztwie laboratorium (około 1 km) po promocyjnych cenach:

 • pokój jednoosobowy – 68 zł/doba;
 • pokój dwuosobowy – 100 zł/doba.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy (08:00-17:00)

Teoria (08:00-12:00)

 • budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego;
 • budowa oraz zasada działania chromatografu jonowego;
 • zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska;
 • rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC);
 • chromatogram i opisujące go parametry;
 • kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie;
 • fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków;
 • detektory w chromatografii cieczowej HPLC (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie;
 • detektory w chromatografii jonowej IC;
 • analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC;
 • metody przygotowania prób do analizy;
 • problemy występujące podczas pracy z HPLC oraz IC, sposoby ich rozwiązania.

Lunch (12:00-13:00)

Praktyka (13:00-17:00)

Zadanie praktyczne: Oznaczenie zawartości anionów w wybranych próbkach herbat lub oznaczenie zawartości siarczanów(VI) w spoiwach hydraulicznych (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestników szkolenia).

 • omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu jonowego;
 • przygotowanie chromatografu jonowego do pracy (przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny);
 • przygotowanie próbek do analizy;
 • interpretacja otrzymanych chromatogramów;
 • analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej;
 • omówienie wyników badań.

Zapoznaj się z Regulaminem naszych warsztatów


Zarejestruj się już dziś

 

Laboratorium Analiz Chemicznych RevitaLAB jest organizatorem i partnerem szkoleń naukowych. Obecnie naszym priorytetowym szkoleniem są cyklicznie odbywające się warsztaty z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej - HPLC. Ponadto organizowane są inne specjalistyczne szkolenia laboratoryjne i teoretyczne z zakresu nowoczesnych technologii i systemów zapewnienia jakości. Najwyższą jakość szkoleń gwarantuje dostęp do najwyższej klasy urządzeń oraz wykwalifikowanej kadry.

W ofercie znajdują się szkolenia z zakresu :

 • chromatografii cieczowej (HPLC);
 • chromatografii jonowej (IC);
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (GF-AAS);
 • optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).

Nasza oferta dedykowana jest głównie osobom rozpoczynajcym dopiero pracę na danym sprzęcie analitycznym, jak i dla  studentów, chcących pogłębić i uporządkować już zdobytą wiedzę. W ramach współpracy z różnymi instytucjami możliwe jest zorganizowanie również szkoleń z innych zakresów, takich jak:

 • DPL i ISO17025;
 • GMP;
 • ochrony środowiska;
 • walidacji metod badawczych;
 • pobierania i przygotowywania próbek środowiskowych;
 • inne szkolenia dedykowane.

RevitaLAB znajduje się w ramach Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK, gdzie ma do dyspozycji nowocześnie wyposażoną Strefę Konferencji. Powstała na terenie Parku - Strefa Konferencji, to platforma promocji nowych technologii i innowacji oraz możliwości prowadzenia nowoczesnych szkoleń z zakresu innowacji, rewitalizacji oraz budowania własnego wizerunku na innowacyjnym rynku. Stefa ta również umożliwia budowanie relacji inwestorskich między przedsiębiorcami, a uczelniami, jednostkami badawczymi poprzez czynne uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i forach tematycznych odbywających się na terenie Revita PARK. Zachęcamy również do organizacji konferencji, spotkań biznesowych lub szkoleń. 

Jeśli interesuje cię nasza oferta kliknij i napisz lub zadzwoń – 693 340 760

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine