top img small

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

Laboratorium Technik Rewitalizacji ,,RevitaLab” to nowoczesne i dynamicznie rozwijające się Laboratorium Analiz Chemicznych, świadczące usługi w zakresie badań wód, gleb, kruszyw, paliw stałych oraz także ścieków i osadów ściekowych. Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów – począwszy od placówek naukowo-badawczych, biznesowo-badawczych prowadzących badania z zakresu rewitalizacji i remediacji po klientów indywidualnych chcących przeprowadzić badania specjalistyczne.

Dzięki naszym badaniom można stwierdzić czy woda, teren na którym mieszkasz lub prowadzisz działalność jest bezpieczny dla życia i zdrowia.

Wykonywane przez nasz zespół analizy chemiczne oparte są na nowoczesnych metodach badawczych z wykorzystaniem zaawansowanego technologicznie, innowacyjnego sprzętu, który pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań.

Do ważniejszych zadań Laboratorium ,,RevitaLab” należy:

 • Badanie gleb, gruntów oraz podłoży w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy)
 • oznaczenie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie
 • Badanie wód powierzchniowych, podziemnych, leczniczych, przeznaczonych do spożycia, znajdujących się w kąpieliskach oraz ścieków w zakresie:
 • zakwaszenia (pH)
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy)
 • Badanie kruszyw w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy)
 • oznaczenie straty prażenia
 • Badanie odpadów w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy)
 • oznaczenie straty prażenia
 • Badanie paliw stałych w zakresie:
 • oznaczania wilgotności (całkowitej, analitycznej, przemijającej oraz higroskopijnej)
 • oznaczenie zawartości popiołu (w stanie analitycznym, w stanie roboczym)
 • oznaczenie zawartości części lotnych (w stanie analitycznym, w stanie roboczym)
 • Wynajmowanie sprzętu do prowadzenia badań odwiertowych. W ramach współpracy istnieje możliwość przeprowadzenia przez nasze laboratorium analizy chemicznej pobranej próbki.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, dlatego też, cena i pakiet oznaczeń ustalane są osobno i przesyłane w postaci oferty za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Nie mniej jednak mogą Państwo przeanalizować proponowany przez nas cennik.

 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine