top img small

W ramach wspołópracy z uczelniami, jednostkami badawczymi, firmami szkoleniowymi nasze Laboratorium organzuje szkolenia z zakresu chemii. 

Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy

Szkolenie odbyło się 8 grudnia 2015 roku odbyło się, na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego REVITA PARK. Organizowało je Laboratorium Analiz Chemicznych RevitaLAB.

W ramach szkolenia odbyły się dwa panele dyskusyjne, które przybliżyły szeroko pojętą problematykę poboru próbek wody, gleby i materiałów stałych oraz nowoczesne techniki poboru i przygotowywania tych próbek – integralna część analizy.

Pierwszy odczyt wygłosił mgr inż. Dawid Kruk, (Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. Gliwice) - opowiedział zebranym uczestnikom szkolenia o narzędziach (ręcznych i automatycznych) służących do pobierania różnego rodzaju próbek wód oraz o praktycznych problemach związanych z pobieraniem próbki reprezentatywnej.

Następnie swoją bogatą wiedzą dr inż. Andrzej Porszke z firmy APGeotechnika, który opowiedział o narzędziach i problemach związanych z pobieraniem próbek stałych do analizy chemicznej. Źle pobrana próbka do analizy może powodować wyciągnięcie całkowicie błędnych wniosków, co do dalszego postępowania z danym materiałem.

Prelekcja Konsultanta Naukowego Laboratorium – mgra Dawida Krupińskiego, dotyczyła znormalizowania poboru próbek, skupiając się na wymaganiach ustawowych, co do ilości próbek i sposobu pobierania próbek reprezentatywnych.

Dr inż. Bartosz Kowalski w swojej prezentacji dotyczącej analityki zanieczyszczeń środowiska opowiedział o najważniejszych aspektach środowiskowych związanych z odpowiednim pobraniem próbek do analizy oraz podał przykłady pobierania mniej typowych próbek do analizy, jak próbki wody deszczowej czy próbki warstwy ornej gleby.

Chemia – innowacyjne techniki badawcze - warsztaty dla maturzystów

Dnia 1 kwietnia 2016 roku w naszym Laboratorium odbyły się warsztaty dla maturzystów pod nazwą „Chemia – innowacyjne techniki badawcze”. W czasie spotkania maturzyści poznali techniki badawcze w Laboratorium Revita LAB. Warsztaty przeznaczone były dla maturzystów zainteresowanych studiowaniem takich kierunków jak chemia, technologia chemiczna, biotechnologia oraz farmacja.

Szkolenie podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W pierwszej części omówiono podstawowe pojęcia chemiczne, zaprezentowano podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego i jego zastosowania. Uczestnicy poznali także niezbędne urządzenia znajdujące się na wyposażeniu typowego laboratorium analitycznego takie jak: waga analityczna, wytrząsarka, piec, suszarka, destylarka, pH-metr. Na zakończenie uczniowie poznali zasady BHP dotyczące bezpiecznej pracy laboratoryjnej.

W drugiej części zaprezentowano specjalistyczny sprzęt dostępny w Laboratorium: optyczny emisyjny spektrometr z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES), wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją w ultrafiolecie i fluorescencją (HPLC-UV-FL), atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym (GF-ASA) oraz chromatograf jonowy (IC).

Na zakończenie nasi Laboranci wraz z licealistami przeprowadzili  badania kilku próbek wód przyniesionych przez uczestników na zawartość wybranych pierwiastków i anionów nieorganicznych.

Nanospoiwo - przyszłość inżynierii spoiw hydroizolacyjnych

Nanocząsteczki w spoiwie hydroizolacyjnym to innowacyjne rozwiązanie dla branży budowlanej, melioracyjnej, górniczej i rewitalizacyjnej. W ramach konferencji „Nanotechnologia – przyszłość inżynierii spoiw hydroizolacyjnych” – odbywającej się w Parku Przemysłowo-Technologicznym Revita PARK – przedstawiciele oraz właściciele Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych zaprezentowali spoiwo mineralne ClayFill.

Konferencję podzielono na dwa panele dyskusyjne, podczas których przybyli Słuchacze mogli zobaczyć Zakład Spoiw Mineralnych w Koniecpolu, gdzie produkowane jest nanospoiwo oraz poznać właściwości samego spoiwa podczas prezentacji chemicznej w sali audiowizualnej RevitaLAB.

Konferencję otwarła Manager Parku – Liliana Bielas – Kostyra. Wśród prelegentów byli: właściciele PRGW – Pan Roman Kuś i Pani Grażyna Janik, specjaliści – inżynierowie zajmujący się nanospoiwem - Robert Tomaszewski i Tomasz Kopeć.

W części praktycznej naocznie mogliśmy się przekonać o właściwościach nanospoiwa oraz o wytrzymałości na różne czynniki zewnętrzne przygotowanego produktu. Porównano właściwości mieszanki z innymi dostępnymi na rynku. ClayFill jako jedyny zachował swoje właściwości. Część chemiczna była prezentowana w Laboratorium Analiz Chemicznych RevitaLAB.

Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne

Park Przemysłowo-Technologiczny Revita PARK oraz nasze Laboratorium Analiz Chemicznych Revita LAB są współorganizatorami specjalistycznych szkoleń chemicznych pod nazwą Bioszkolenia. Od 18 maja do 20 maja 2016 roku odbyło się szkolenie pod nazwą: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne”. Prowadziła je Pani dr inż. Sylwia Magiera z Politechniki Śląskiej.

Trzydniowe warsztaty podzielono na trzy części: teorię, praktykę i krótki test wiedzy z podanego zakresu materiału. W pierwszym dniu dr inż. Sylwia Magiera rozpoczęła wstępną część szkolenia - Chromatografia cieczowa w teorii. Drugiego dnia szkolenia słuchacze poznawali proces badania chromatografem cieczowym HPLC-UV-FL Waters Alliance od strony praktycznej. Zajęcia odbyły się w Laboratorium Analiz Chemicznych RevitaLAB. Trzeciego dnia szkolenia uczestnicy najpierw kończyli ćwiczenia praktyczne przy chromatografie cieczowym w RevitaLAB, a następnie przystąpili do egzaminu z zakresu chromatografii.

Architektura Betonowa 2016

W czasie warsztatów studenckich „Architektura Betonowa 2016” uczestnicy poznali właściwości betonu architektonicznego oraz formę architektoniczną flayspot.

Przybyłym studentom Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i nie tylko przybliżono cechy betonu architektonicznego opierając się na licznych przykładach oraz udzielono cennych wskazówek, które ułatwią w przyszłości pracę zawodową. W ramach warsztatów studenci zwiedzili też nowopowstający budynek flyspot w Katowicach, co zobrazowało im tematykę warsztatów.

Bioszkolenia

W czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy już drugą edycję trzydniowych warsztatów (16.11. do 18.11.2016roku) z zakresu chromatografii cieczowej. Współorganizatorem szkolenia jest nasze Laboratorium Revita LAB. Uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pani dr inż. Sylwii Bajkacz z Politechniki Śląskiej.

Pierwszego dnia zaplanowano część teoretyczną, w czasie której Pani dr inż. Bajkacz omówiła zagadnienia związane z chromatografią cieczową. W ramach dwóch dni praktycznych uczestnicy zdobyli umiejętności obsługi chromatografu oraz interpretacji wskazanych wyników.

 

 

Jeśli interesuje cię nasza oferta kliknij i napisz lub zadzwoń – 693 340 760

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine