top img

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnościami:

02.03.2020r.  Szkolenia z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach od 19-21.02.2020r. oraz 24-26.02.2020r. w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK odbyły się dwie kolejne edycje szkoleń z cyklu: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne”. Pod czujnym okiem prowadząch Pani dr inż. Olgi Długosz-Grochowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana mgr inż. Michał Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie kursanci pogłębiali wiedzę z zakresu chromatografii cieczowej.

Pierwszego dnia odbył się wykład, na którym uczestnicy zostali zapoznani z  dotyczącymi chromatografii m.in. :
• Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
• Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
• Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
• Chromatogram i opisujące go parametry.
• Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
• Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
• Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
• Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
• Metody przygotowania prób do analizy.
• Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

Dzień II: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych
• Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
• Omówienie wyników badań

Dzień III: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
• Omówienie wyników badań
• Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
• Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
• Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

IMG 1424

 IMG 1453

03.02.2020r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia - I edycja 2020

Pierwsza edycja szkoleń z cyklu: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne” w roku 2020 za nami. W dniach 29-31.01.2020r. po raz kolejny pod okiem wykwalifikowanej kadry: Pani dr inż. Olgi Długosz-Grochowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie kursanci mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu chromatografii cieczowej. Pierwszego dnia szkolenia odbył się wykład, na którym uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia kursanci mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia: „Oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych” oraz „Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Bioszkolenia.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

zz 4

25.01.2020r. Szkolenie z ICP-OES z cyklu Bioszkolenia

W ramach innowacyjnego projektu Bioszkolenia na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK w dniach 23-24.01.2020r. po raz drugi odbyło się specjalistyczne szkolenie laboratoryjne i teoretyczne -  Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES.” Szkolenie to miało na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie.

Pierwszego dnia w ramach zajęć odbyło się seminarium oraz częć praktyczna, na których zostały przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu techniki ICP-OES, m.in.:

 • Techniki emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie. Budowa i działanie palnika ICP. Metody wprowadzania próbki do plazmy. Budowa spektrometrów ICP-OES. Analiza ilościowa i efekty przeszkadzające w analizie ICP-OES. Zastosowanie ICP-OES.
 • Przygotowanie próbek do analizy: metody przeprowadzania próbek do roztworu, metody zatężania i rozdzielania pierwiastków śladowych ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji do fazy stałej i typów sorbentów, ekstrakcja sekwencyjna.
 • Interpretacja wyników analizy – elementy statystyki, certyfikowane materiały odniesienia.
 • Omówienie elementów budowy spektrometru ICP-OES.
 • Mineralizacja próbek do analizy.
 • Adsorpcja kationowych kompleksów jonów Cd(II) oraz Cu(II) z udziałem 1,10-fenantroliny na kolumnach wypełnionych krzemionką modyfikowaną grupami cyjanowymi.
 • Analiza jakościowa i ilościowa w praktyce.

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

 1. Przygotowanie próbek do analizy.
 2. Analiza półilościowa próbek.
 3. Przygotowanie wzorców wielopierwiastkowych do krzywych wzorcowych.
 4. Utworzenia programu pomiarowego.
 5. Analiza ilościowa próbek.
 6. Ocena statystyczna wyników.
 7. Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 8. Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

zd1 5

16.10.2019r.  Szkolenia z HPLC z cyklu Bioszkolenia

Piąta edycja szkoleń z cyklu: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne” w tym roku za nami. W dniach 16-18.10.2019r. po raz kolejny pod okiem wykwalifikowanej kadry: Pani dr inż. Olgi Długosz-Grochowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie kursanci mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu chromatografii cieczowej. Pierwszego dnia szkolenia odbył się wykład, na którym uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia kursanci mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia: „Oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych” oraz „Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Bioszkolenia.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

01.07.2019r. Szkolenie doskonalące – DOKUMENTOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001:2015 realizowane w ramach projektu pt.: ,,INNOVATIVE START”

W dniach 27-28.06.2019 r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji ,,RevitaLab” odbyła się druga edycja szkolenia z systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie dotyczyło następujących zagadnień:
• Terminologia stosowana w systemach zarządzania: jakością i środowiskowego,
• Rozwój i struktura norm ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015 pod kątem wymagań dokumentacyjnych,
• Opracowywanie wymagań dokumentacyjnych w standardzie ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Aspekty środowiskowe – metody i kryteria, 
• Opracowanie przykładowych procedur identyfikacji i analizy aspektów środowiskowych, analiza wybranych aspektów zarządzania jakością.

IMG 3156 2

17.06.2019r.  Warsztaty chemiczne dla uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

Dnia 14.06.2019r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji mieszczącym się na terenie Parku Przemysłowo - Technologicznego Revita Park po raz drugi odbyły się Warsztaty Chemiczne zorganizowane dla uczniów Śląskich Technicznych  Zakładów Naukowych. Naszymi Gośćmi byli uczniowie klasy trzeciej  o profilu chemicznym. Tematyka zajęć dotyczyła dwóch głównych technik analitycznych wykorzystywanych w naszym laboratorium: Chromatografia jonowa (IC) oraz Atomowa Spektroskopia Emisyjna z Plazmą Wzbudzoną Indukcyjnie (ICP-OES).  Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wstępu teoretycznego, po którym odbyły się zajęcia praktyczne, które obejmowały podstawowe szkolenie  z zakresu obsługi aparatury. Następnie uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia analiz chemicznych przygotowanych próbek na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się w naszym laboratorium.

DSCN1830.1

07.05.2019r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach 29-31.05.2019r. na terenie Parku odbyły się trzydniowe warsztaty z zakresu chromatografii cieczowej. To już czwarta edycja szkoleń teoretyczno-praktycznych z HPLC w ramach projektu Bioszkolenia w tym roku.

Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, dzięki którym zdobyli umiejętność obsługi chromatografu oraz interpretacji uzyskanych chromatogramów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia i życzymy dalszych sukcesów.

04.03.2019r.  Szkolenia z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach od 20-22.2019r. oraz 25-27.02.2019r. w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK odbyły się dwie kolejne edycje szkoleń z cyklu: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne”. Prowadzącymi byli Pani dr inż. Olga Długosz-Grochowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pan mgr inż. Michał Kruczek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pierwszego dnia odbył się wykład, na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia: „Oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych” oraz „Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Bioszkolenia.bioszkolenia2abioszkolenia4 

18.02.2019r. Nowość!!! Szkolenie z ICP-OES z cyklu Bioszkolenia

W ramach innowacyjnego projektu Bioszkolenia na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK w dniach 14-15.02.2019r. odbyło się nowe specjalistyczne szkolenie laboratoryjne i teoretyczne -  Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES.” Szkolenie to miało na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie.

 

Pierwszego dnia w ramach zajęć odbyło się seminarium oraz częć praktyczna, na których zostały przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu techniki ICP-OES, m.in.:

Teoria

 1. Techniki emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie. Budowa i działanie palnika ICP. Metody wprowadzania próbki do plazmy. Budowa spektrometrów ICP-OES. Analiza ilościowa i efekty przeszkadzające w analizie ICP-OES. Zastosowanie ICP-OES.
 2. Przygotowanie próbek do analizy: metody przeprowadzania próbek do roztworu, metody zatężania i rozdzielania pierwiastków śladowych ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji do fazy stałej i typów sorbentów, ekstrakcja sekwencyjna.
 3. Interpretacja wyników analizy – elementy statystyki, certyfikowane materiały odniesienia.

Praktyka 

 1. Omówienie elementów budowy spektrometru ICP-OES.
 2. Mineralizacja próbek do analizy.
 3. Adsorpcja kationowych kompleksów jonów Cd(II) oraz Cu(II) z udziałem 1,10-fenantroliny na kolumnach wypełnionych krzemionką modyfikowaną grupami cyjanowymi.
 4. Analiza jakościowa i ilościowa w praktyce.

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

 1. Przygotowanie próbek do analizy.
 2. Analiza półilościowa próbek.
 3. Przygotowanie wzorców wielopierwiastkowych do krzywych wzorcowych.
 4. Utworzenia programu pomiarowego.
 5. Analiza ilościowa próbek.
 6. Ocena statystyczna wyników.
 7. Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 8. Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

28.01.2019r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach 23-25.01.2019r. odbyła się kolejna edycja specjalistycznego kursu teoretyczno-praktycznego z zakresu chromatografii cieczowej HPLC, w ramach projektu Bioszkolenia. 
Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia odbył się wykład, na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii m.in. :
• Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
• Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
• Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
• Chromatogram i opisujące go parametry.
• Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
• Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
• Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
• Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
• Metody przygotowania prób do analizy.
• Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

Dzień II: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych
• Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
• Omówienie wyników badań

Dzień III: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
• Omówienie wyników badań
• Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
• Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
• Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

bioszkolenia2

01.10.2018r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach od 26 września do 28 września 2018 roku w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK odbyła się kolejna edycja szkolenia chemicznego pod nazwą: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne”. Prowadzącym był Pan mgr inż. Michał Kruczek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pierwszego dnia odbył się wykład, na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia: „Oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych” oraz „Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Bioszkolenia. 

01.08.2018r. Nowość!!! Szkolenie z ICP-OES z cyklu Bioszkolenia

W ramach innowacyjnego projektu Bioszkolenia na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK już niedługo odbędą się nowe specjalistyczne szkolenia laboratoryjne i teoretyczne. Tematem szkolenia będzie Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES.” Wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższej jakości szkolenie. Szkolenia będą odbywały się w małych grupach, co zapewnia ich większą jakość i pełny dostęp do danego sprzętu.

05.07.2018r.  Wizyty Studyjne w ramach realizowanego projektu ,,ChiP - Chemia i Praca - Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna"

W dniu 05.07.2018, w Parku Przemysłowo-Technologicznym RevitaPark odbyły się wizyty studyjne, w których uczestniczyły studentki Wydziału Chemii Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach. Wizyty zrealizowano w ramach projektu „CHIP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”.

Podczas wizyt gościom został przedstawiony schemat funkcjonowania Parku Przemysłowo - Technologicznego, w szczególności Laboratorium Technik Rewitalizacji. Studenci mieli możliwość pracy na optycznym spektrometrze emisyjnym z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES, Perkin Elmer). Po zapoznaniu się z budową aparatu i obsługą oprogramowania, wykonali oznaczenia 3 pierwiastków (wapnia, magnezu, ołowiu) w próbce wody wodociągowej, celem sprawdzenia zawartości pierwiastków pożądanych (Ca, Mg) oraz niepożądanych (Pb). Studentom została również przedstawiona budowa chromatografu jonowego (IC, Metrohm) oraz obsługa jego oprogramowania. Również i w tym przypadku studenci wykonali analizę próbki wody wodociągowej, jednakże tym razem na zawartość anionów nieorganicznych (chlorki, fluorki, bromki, azotany(III), azotany(V), siarczany(VI) i fosforany(V)). Na koniec wizyt studyjnych, uczestnicy zapoznali się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Laboratorium Technik Rewitalizacji oraz zmierzyli się na próbę z rozmową kwalifikacyjną.

36654597 1601925396603982 126285292771475456 n 2

36755330 1601925486603973 8522871546711113728 n

01.07.2018r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach 27-29.06.2018r. na terenie Parku odbyły się trzydniowe warsztaty z zakresu chromatografii cieczowej. To już kolejna edycja szkoleń teoretyczno-praktycznych w ramach projektu Bioszkolenia.

Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, dzięki którym zdobyli umiejętność obsługi chromatografu oraz interpretacji uzyskanych chromatogramów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

bioszkolenia1

bioszkolenia5

bioszkolenia6

04.06.2018r.  Praktyki zawodowe

W okresie od 7.05 – 01.06.2018 r. w ramach umowy o współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie cztery uczennice III klasy Technikum o specjalności technik analityk odbywały w naszym laboratorium praktyki zawodowe.

Tematyka praktyk obejmowała następujące zagadnienia:
• Przygotowywanie próbek do analizy (m.in. gleby, wody, kruszywa, paliwo stałe, spoiwo, osady);
• Przygotowywanie odczynników chemicznych stosowanych do analiz;
• Przeprowadzanie analiz chemicznych metodami instrumentalnymi:
- ICP-OES – oznaczenie metali i metaloidów,
- IC – oznaczenie anionów nieorganicznych;
• Przeprowadzanie analiz chemicznych metodami klasycznymi:
- oznaczenie strat podczas prażenia,
- oznaczenie wilgotności,
- oznaczenie zawartości popiołu,
- oznaczenie zawartości części lotnych;
• Analiza i interpretacja otrzymanych wyników;
• Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji laboratoryjnej.

 praktyki2

praktyki1

30.05.2018r. Szkolenie doskonalące – DOKUMENTOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001:2015 realizowane w ramach projektu pt.: ,,INNOVATIVE START”

W dniach 28-29.05.2018 r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji ,,RevitaLab” odbyło się szkolenie z systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie dotyczyło następujących zagadnień:
• Terminologia stosowana w systemach zarządzania: jakością i środowiskowego,
• Rozwój i struktura norm ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015 pod kątem wymagań dokumentacyjnych,
• Opracowywanie wymagań dokumentacyjnych w standardzie ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Aspekty środowiskowe – metody i kryteria, 
• Opracowanie przykładowych procedur identyfikacji i analizy aspektów środowiskowych, analiza wybranych aspektów zarządzania jakością.

ISO1

ISO3

ISO5

28.05.2018r. Szkolenie z HPLC  Bioszkolenia

W dniach 23-25.05.2018 odbyła się kolejna edycja specjalistycznego kursu teoretyczno-praktycznego z zakresu chromatografii cieczowej HPLC, w ramach projektu Bioszkolenia. 
Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia odbył się wykład na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii, m.in. :
• Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
• Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
• Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
• Chromatogram i opisujące go parametry.
• Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
• Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
• Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
• Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
• Metody przygotowania prób do analizy.
• Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

Dzień II: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych
• Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
• Omówienie wyników badań

Dzień III: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
• Omówienie wyników badań
• Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
• Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
• Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

bio1

bio2

bio3

20.04.2018r.  Warsztaty chemiczne dla uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

Dnia 20.04.2018r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji mieszczącym się na terenie Parku Przemysłowo - Technologicznego Revita Park  odbyły się Warsztaty Chemiczne zorganizowane dla uczniów Śląskich Technicznych  Zakładów Naukowych. Naszymi Gośćmi byli uczniowie klasy trzeciej  o profilu chemicznym. Tematyka zajęć dotyczyła dwóch głównych technik analitycznych wykorzystywanych w naszym laboratorium: Chromatografia jonowa (IC) oraz Atomowa Spektroskopia Emisyjna z Plazmą Wzbudzoną Indukcyjnie (ICP-OES).  Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wstępu teoretycznego, po którym odbyły się zajęcia praktyczne, które obejmowały podstawowe szkolenie  z zakresu obsługi aparatury. Następnie uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia analiz chemicznych przygotowanych próbek na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się w naszym laboratorium.

WARSZTATY CHEMICZNE 1

WARSZTATY CHEMICZNE 2

WARSZTATY CHEMICZNE 3

WARSZTATY CHEMICZNE 4

WARSZTATY CHEMICZNE 5

16.02.2018  Oferta dla uczelni

Laboratorium ,,RevitaLab” chętnie nawiąże współpracę z placówkami naukowymi.

,,RevitaLab” to laboratorium, które zwraca szczególną uwagę na rozwój swojego zaplecza naukowo-badawczego. Dlatego też z chęcią nawiązujemy nowe współprace z władzami uczelni w zakresie m.in.:

 • wymiany doświadczeń w ramach kształcenia młodzieży,
 • przeprowadzania szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych u potencjalnego pracodawcy,
 • ruchu naukowego tj. wykłady, udział w konferencjach naukowych, prezentacja aparatury pomiarowej i procesów pomiarowych na stanowiskach badawczych,
 • prowadzenia badań zleconych,
 • przygotowywania wspólnych projektów badawczych i prowadzenia wspólnych badań,
 • działań i przedsięwzięć organizowanych w zakresie transferu technologii i rozwoju działań biznesowych,
 • organizowanie staży pracowniczych,
 • przygotowywania wspólnych autorskich wykładów,
 • udziału w ważnych wydarzeniach organizowanych przez strony,
 • innych form współpracy.

Z naszym laboratorium współpracują już takie uczelnie jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Politechnika Śląska w Gliwicach.

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z naszym laboratorium, skontaktuj się z nami!

Napisz do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16.02.2018  Oferta naukowo-badawcza

,,RevitaLab” zaprasza do zapoznania się z ofertą badawczą laboratorium.

Dzięki naszym badaniom można stwierdzić czy woda lub teren na którym mieszkasz i prowadzisz działalność jest bezpieczny dla życia i zdrowia!

Laboratorium Technik Rewitalizacji ,,RevitaLab” to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się pracownia analiz chemicznych, świadcząca usługi w zakresie badań wód, gleb, kruszyw, paliw stałych, odpadów, a także ścieków i osadów ściekowych. Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów – począwszy od placówek naukowo-badawczych, biznesowo-badawczych prowadzących badania z zakresu rewitalizacji i remediacji po klientów indywidualnych chcących przeprowadzić badania specjalistyczne.

Do ważniejszych zadań Laboratorium ,,RevitaLab” należy:

 • Badanie gleb, gruntów oraz podłoży w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy),
 • oznaczenie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie.
 • Badanie wód powierzchniowych, podziemnych, leczniczych, przeznaczonych do spożycia, znajdujących się w kąpieliskach oraz ścieków w zakresie:
 • zakwaszenia (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy).
 • Badanie kruszyw w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy),
 • oznaczenie straty prażenia.
 • Badanie odpadów w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy),
 • oznaczenie straty prażenia.
 • Badanie paliw stałych w zakresie:
 • oznaczania wilgotności (całkowitej, analitycznej, przemijającej oraz higroskopijnej),
 • oznaczenie zawartości popiołu (w stanie analitycznym, w stanie roboczym),
 • oznaczenie zawartości części lotnych (w stanie analitycznym, w stanie roboczym).
 • Wynajmowanie sprzętu do prowadzenia badań odwiertowych. W ramach współpracy istnieje możliwość przeprowadzenia przez nasze laboratorium analizy chemicznej pobranej próbki.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wyślij do nas e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod nr.: 693 340 760

Jeśli interesuje cię nasza oferta kliknij i napisz lub zadzwoń – 693 340 760

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine