top img

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnościami:

01.10.2018r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach od 26 września do 28 września 2018 roku w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK odbyła się kolejna edycja szkolenia chemicznego pod nazwą: „Chromatografia cieczowa - specjalistyczne szkolenie laboratoryjne”. Prowadzącym był Pan mgr inż. Michał Kruczek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pierwszego dnia odbył się wykład, na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia: „Oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych” oraz „Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Bioszkolenia. 

01.08.2018r. Nowość!!! Szkolenie z ICP-OES z cyklu Bioszkolenia

W ramach innowacyjnego projektu Bioszkolenia na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK już niedługo odbędą się nowe specjalistyczne szkolenia laboratoryjne i teoretyczne. Tematem szkolenia będzie Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej ICP-OES.” Wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt gwarantują najwyższej jakości szkolenie. Szkolenia będą odbywały się w małych grupach, co zapewnia ich większą jakość i pełny dostęp do danego sprzętu.

05.07.2018r.  Wizyty Studyjne w ramach realizowanego projektu ,,ChiP - Chemia i Praca - Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna"

W dniu 05.07.2018, w Parku Przemysłowo-Technologicznym RevitaPark odbyły się wizyty studyjne, w których uczestniczyły studentki Wydziału Chemii Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach. Wizyty zrealizowano w ramach projektu „CHIP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”.

Podczas wizyt gościom został przedstawiony schemat funkcjonowania Parku Przemysłowo - Technologicznego, w szczególności Laboratorium Technik Rewitalizacji. Studenci mieli możliwość pracy na optycznym spektrometrze emisyjnym z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES, Perkin Elmer). Po zapoznaniu się z budową aparatu i obsługą oprogramowania, wykonali oznaczenia 3 pierwiastków (wapnia, magnezu, ołowiu) w próbce wody wodociągowej, celem sprawdzenia zawartości pierwiastków pożądanych (Ca, Mg) oraz niepożądanych (Pb). Studentom została również przedstawiona budowa chromatografu jonowego (IC, Metrohm) oraz obsługa jego oprogramowania. Również i w tym przypadku studenci wykonali analizę próbki wody wodociągowej, jednakże tym razem na zawartość anionów nieorganicznych (chlorki, fluorki, bromki, azotany(III), azotany(V), siarczany(VI) i fosforany(V)). Na koniec wizyt studyjnych, uczestnicy zapoznali się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Laboratorium Technik Rewitalizacji oraz zmierzyli się na próbę z rozmową kwalifikacyjną.

36654597 1601925396603982 126285292771475456 n 2

36755330 1601925486603973 8522871546711113728 n

01.07.2018r.  Szkolenie z HPLC z cyklu Bioszkolenia

W dniach 27-29.06.2018r. na terenie Parku odbyły się trzydniowe warsztaty z zakresu chromatografii cieczowej. To już kolejna edycja szkoleń teoretyczno-praktycznych w ramach projektu Bioszkolenia.

Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii. W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, dzięki którym zdobyli umiejętność obsługi chromatografu oraz interpretacji uzyskanych chromatogramów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

bioszkolenia1

bioszkolenia5

bioszkolenia6

04.06.2018r.  Praktyki zawodowe

W okresie od 7.05 – 01.06.2018 r. w ramach umowy o współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie cztery uczennice III klasy Technikum o specjalności technik analityk odbywały w naszym laboratorium praktyki zawodowe.

Tematyka praktyk obejmowała następujące zagadnienia:
• Przygotowywanie próbek do analizy (m.in. gleby, wody, kruszywa, paliwo stałe, spoiwo, osady);
• Przygotowywanie odczynników chemicznych stosowanych do analiz;
• Przeprowadzanie analiz chemicznych metodami instrumentalnymi:
- ICP-OES – oznaczenie metali i metaloidów,
- IC – oznaczenie anionów nieorganicznych;
• Przeprowadzanie analiz chemicznych metodami klasycznymi:
- oznaczenie strat podczas prażenia,
- oznaczenie wilgotności,
- oznaczenie zawartości popiołu,
- oznaczenie zawartości części lotnych;
• Analiza i interpretacja otrzymanych wyników;
• Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji laboratoryjnej.

 praktyki2

praktyki1

30.05.2018r. Szkolenie doskonalące – DOKUMENTOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001:2015 realizowane w ramach projektu pt.: ,,INNOVATIVE START”

W dniach 28-29.05.2018 r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji ,,RevitaLab” odbyło się szkolenie z systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie dotyczyło następujących zagadnień:
• Terminologia stosowana w systemach zarządzania: jakością i środowiskowego,
• Rozwój i struktura norm ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015 pod kątem wymagań dokumentacyjnych,
• Opracowywanie wymagań dokumentacyjnych w standardzie ISO 9001: 2015 oraz 14001: 2015,
• Aspekty środowiskowe – metody i kryteria, 
• Opracowanie przykładowych procedur identyfikacji i analizy aspektów środowiskowych, analiza wybranych aspektów zarządzania jakością.

ISO1

ISO3

ISO5

28.05.2018r. Szkolenie z HPLC  Bioszkolenia

W dniach 23-25.05.2018 odbyła się kolejna edycja specjalistycznego kursu teoretyczno-praktycznego z zakresu chromatografii cieczowej HPLC, w ramach projektu Bioszkolenia. 
Organizatorem szkolenia jest Laboratorium Technik Rewitalizacji i Remediacji. Uczestnicy warsztatu zdobywali wiedzę i umiejętności, z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej, pod okiem Pana mgr inż. Michała Kruczka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pierwszego dnia odbył się wykład na którym kursanci zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi chromatografii, m.in. :
• Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
• Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
• Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
• Chromatogram i opisujące go parametry.
• Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
• Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
• Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
• Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
• Metody przygotowania prób do analizy.
• Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

W ramach dwóch pozostałych dni szkolenia uczestnicy mieli przyjemność udziału w zajęciach praktycznych, które obejmowały następujące zagadnienia:

Dzień II: oznaczanie zawartości ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych
• Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
• Omówienie wyników badań

Dzień III: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)
• Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
• Przygotowanie próbki do analizy
• Interpretacja otrzymanych chromatogramów
• Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
• Omówienie wyników badań
• Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
• Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
• Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pomyślnego przejścia szkolenia oraz życzymy dalszych sukcesów.

bio1

bio2

bio3

20.04.2018r.  Warsztaty chemiczne dla uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

Dnia 20.04.2018r. w Laboratorium Technik Rewitalizacji mieszczącym się na terenie Parku Przemysłowo - Technologicznego Revita Park  odbyły się Warsztaty Chemiczne zorganizowane dla uczniów Śląskich Technicznych  Zakładów Naukowych. Naszymi Gośćmi byli uczniowie klasy trzeciej  o profilu chemicznym. Tematyka zajęć dotyczyła dwóch głównych technik analitycznych wykorzystywanych w naszym laboratorium: Chromatografia jonowa (IC) oraz Atomowa Spektroskopia Emisyjna z Plazmą Wzbudzoną Indukcyjnie (ICP-OES).  Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wstępu teoretycznego, po którym odbyły się zajęcia praktyczne, które obejmowały podstawowe szkolenie  z zakresu obsługi aparatury. Następnie uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia analiz chemicznych przygotowanych próbek na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się w naszym laboratorium.

WARSZTATY CHEMICZNE 1

WARSZTATY CHEMICZNE 2

WARSZTATY CHEMICZNE 3

WARSZTATY CHEMICZNE 4

WARSZTATY CHEMICZNE 5

16.02.2018  Oferta dla uczelni

Laboratorium ,,RevitaLab” chętnie nawiąże współpracę z placówkami naukowymi.

,,RevitaLab” to laboratorium, które zwraca szczególną uwagę na rozwój swojego zaplecza naukowo-badawczego. Dlatego też z chęcią nawiązujemy nowe współprace z władzami uczelni w zakresie m.in.:

 • wymiany doświadczeń w ramach kształcenia młodzieży,
 • przeprowadzania szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych u potencjalnego pracodawcy,
 • ruchu naukowego tj. wykłady, udział w konferencjach naukowych, prezentacja aparatury pomiarowej i procesów pomiarowych na stanowiskach badawczych,
 • prowadzenia badań zleconych,
 • przygotowywania wspólnych projektów badawczych i prowadzenia wspólnych badań,
 • działań i przedsięwzięć organizowanych w zakresie transferu technologii i rozwoju działań biznesowych,
 • organizowanie staży pracowniczych,
 • przygotowywania wspólnych autorskich wykładów,
 • udziału w ważnych wydarzeniach organizowanych przez strony,
 • innych form współpracy.

Z naszym laboratorium współpracują już takie uczelnie jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Politechnika Śląska w Gliwicach.

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z naszym laboratorium, skontaktuj się z nami!

Napisz do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16.02.2018  Oferta naukowo-badawcza

,,RevitaLab” zaprasza do zapoznania się z ofertą badawczą laboratorium.

Dzięki naszym badaniom można stwierdzić czy woda lub teren na którym mieszkasz i prowadzisz działalność jest bezpieczny dla życia i zdrowia!

Laboratorium Technik Rewitalizacji ,,RevitaLab” to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się pracownia analiz chemicznych, świadcząca usługi w zakresie badań wód, gleb, kruszyw, paliw stałych, odpadów, a także ścieków i osadów ściekowych. Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów – począwszy od placówek naukowo-badawczych, biznesowo-badawczych prowadzących badania z zakresu rewitalizacji i remediacji po klientów indywidualnych chcących przeprowadzić badania specjalistyczne.

Do ważniejszych zadań Laboratorium ,,RevitaLab” należy:

 • Badanie gleb, gruntów oraz podłoży w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy),
 • oznaczenie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie.
 • Badanie wód powierzchniowych, podziemnych, leczniczych, przeznaczonych do spożycia, znajdujących się w kąpieliskach oraz ścieków w zakresie:
 • zakwaszenia (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy).
 • Badanie kruszyw w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy),
 • oznaczenie straty prażenia.
 • Badanie odpadów w zakresie:
 • zakwaszania (pH),
 • oznaczania zawartości metali i metaloidów (m. in. ołowiu, niklu, kadmu, chromu, manganu, cynku, żelaza, potasu, wapnia, magnezu),
 • oznaczania zawartość anionów nieorganicznych (anion: fosforanowy (V), siarczanowy (VI), azotanowy (V), azotanowy (III), chlorkowy, fluorkowy oraz bromkowy),
 • oznaczenie straty prażenia.
 • Badanie paliw stałych w zakresie:
 • oznaczania wilgotności (całkowitej, analitycznej, przemijającej oraz higroskopijnej),
 • oznaczenie zawartości popiołu (w stanie analitycznym, w stanie roboczym),
 • oznaczenie zawartości części lotnych (w stanie analitycznym, w stanie roboczym).
 • Wynajmowanie sprzętu do prowadzenia badań odwiertowych. W ramach współpracy istnieje możliwość przeprowadzenia przez nasze laboratorium analizy chemicznej pobranej próbki.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wyślij do nas e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod nr.: 693 340 760

Jeśli interesuje cię nasza oferta kliknij i napisz lub zadzwoń – 693 340 760

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć a wiadomość nie zostanie do nas przesłana.

Kreator formularzy by JoomlaShine